منو

جمعه, 29 تیر 1403 - Fri 07 19 2024

A+ A A-

جلسه صد و یکم سلسله جلسات معرفت

بسم الله الرحمن الرحيم


در نوشتن چارچوبها خیلی از جاها آمها نوع روابطشان را با اطرافيانشان بررسي ميكنند این خوب است خيلي خوب است اما يادتان باشد مدنظر ما فقط اين نبود، ما با نوشتن چارچوبها ميخواستیم كه آدمها را با خودشان روبرو كنيم، شما چارچوبي را بر اساس تفكراتي كه تا به امروز داشتيد و كسب كرديد نوشتيد كه چه چيزهايي بايد باشد، چه چيزهايي درست است و بعد آينه مقابلتان چارچوبهايي باشد

كه در حال حاضر در زندگيتان جاري است عيب را در افراد مقابلتان جستجو نكنيد باز هم ميگوئيم در درجه اول در خودتان جستجو كنيد عيبهاي به وجود آمده ناشي از ضعفهايي است كه در ما به وجود آمده، ما نتوانستيم مديريت كنيم، هدايت كنيم به سويي كه بايد باشد، اين بيشتر مد نظر من است چون تا امروز كه به آينه نگاه ميكرديد آدم آراسته اي كه دلتان ميخواسته ديديد در حاليكه اينگونه نبوده في الواقع آدم آراسته اي كه مردم تعريفش ميكنند ديديد اما در واقع اگر در آينه نگاه كنيد آدم چروك و ژوليده در آينه است و من ميخواهم شما او را ببنيد چون اوست كه مزاحم كار ماست، وجهه بيروني شما با ما كاري ندارد، وجهه بيروني شما خيلي خوب است اندك افرادي پيدا ميشوند كه وجهه بيرونيشان خيلي زشت و شرور است اكثريت آدمها
چهره بيرونيشون خيلي خوب است ولي چرا اوضاعشان خوب نيست چون نمي گذارند چهره هاي درونيشان بيرون بيايد خيلي از مواقع خودشون هم نگاه نمي كنند خوششون نمي آيد نگاه كنند به اون چهره درونيها  اين قدر نگاهش نمی كنند كه فراموش ميكنند كه هست اين خيلي بد است خيلي بد است نوشتن چارچوبها برای آن بود كه شما با اين چهره هاي ژوليده و سردرگم روبرو شويد، معدود افرادي هستند كه دارند به خودشان نگاه ميكند اما اكثرتان از اين موضوع خوشتان نمي آيد پشت دري ايستاده ايم كه شرط باز شدنش اين است كه آدمها آينه شان را ديده باشند با آنچه درآينه هست روبرو شده باشند وگرنه راهشان نمي دهند شايد من را هم راه ندهند اما اميدوارم اينگونه نباشد اما يك ذره سنگيني را ول كنيم بالا بيائيم.
سوال:از كجا بفهميم خودمان را واقعا نگاه كرديم؟
پاسخ: در هر عملكردتان که عمل ميكنید انديشه ميكنید چون ما عمل ميكنيم بعد به كارمان فكر ميكنيم حال غير از فكري كه بايد بكنيم بعد عمل كنيم اون كه نيست هميشه عمل ميكنم بعد فكر ميكنیم اگر در فكر بعد از عمل تلخي و زشتي مشاهده نكرديد معلوم ميشود با چهره اصليتان روبرو شديد و اصلاح کرديد اما اگر تلخي حس كرديد و ديديد باز هم اشتباه كرديد يا روبرو نشديد يا لااقل كامل روبرو نشديد قبل از اين از آنچه انجام ميدايد خيلي خوشحال بوديد يا تفكر نمي كرديد يا به خود حق ميداديد الان عموم شما از اين مرحله رد شديد با خودتان وقتي كاري ميكنيد يا حرفي ميزنيد فكر ميكنيد و ارزيابي ميكنيد ميبينيد خوب نيست در نگاه كردن به آينه يا كامل خودتان را ميبينيد يا تكه هايي از خودتان را ميبينيد فعلا هنوز مانده  خودتان را كامل ببنيد و هنوز مانده تا بتوانيد خودتان را كامل ببنيد و تلاش بر اين است كه فعلا خودتان را كامل نبينيد  چون در اينصورت زهره ترك ميشويد الان بخشهايي را ميبيند به عنوان مثال با دوستي صحبت ميكرديد و در آن زمان  اشاره به فرد ديگري هم كرديد قبلا با خود ميگفتید من ميخواستم او در جريان باشد حواسش را جمع كند اما امروز ديگر نمی شود ميبيند اين توجيه نمي چسبد چه شده در بخش گفتگو در مورد ديگران يك بار ديگر ناكام شدید و فهميدید این بخش هنوز در او گل آلود است و بايد در اصلاحش تلاش كنید. یا در بخش ديدن مسائلي كه براي مردم اتفاق ميافتد تا قبل از اين تا مي ديد آقاي فلاني يك ويلا خريده فوري ميگفت از كجا خريده معلوم نيست با حقوق كارمندي از كجا ميآورند اگر قرار باشه مردم با حقوق كارمندي بتوانند من هم ميتوانستم پس چرا من نتوانستم، اما امروز وقتي این  را ميگويد  فوري خودش را جمع و جور ميكنه اي داد بيداد من حسد كردم چون نمی دانستم اين پول را از كجا آورده شايد ارثيه از جایی فردي به او رسيده، اي داد بيداد فوري ميگه ديدی حسد كردم زشتي حسد را در خودش مشاهده ميكند تمام بدنش بد ميشود لزج ميشود احساس ميكند بايد حمام برود خودش را بشورد حس ميكند همه بدنش كثيف است اين ميشود نحوه رويارويي اين ميشود نحوه برخورد تا قبل از اين رانندگي ميكرد طرف بد مي پيچيد يك حرفي ميزد اعتراض ميكردند ميگفت مگر نمي بيني آدم نيست فكر نمي كنه كسي را ميكشد خودش را توجيه ميكرد امروز تا ميگه با خودش ميگه اي بابا من آدم نميشوم دیگر به او نمي گويد
توضيح از جمع: ميشود اينگونه براي خودمان نشانه داشته باشيم زماني كه در آينه  خودمان را نمي بينم و از خودمان راضي هستيم  بازخورد ديگران اغلب نارضايتي است اما وقتي مي بينيم و خوشحال هستيم و اطرافيان هم راضي هستند متوجه ميشويم كه خود را بررسي كرده و رفع كرده ایم.
پاسخ: اين البته در مورد  افعال ظاهري ماست به عنوان مثال سرويس طلايي خريده ايد اين را به ديگران نشان ميدهيد و تفاخر ميكند و چهره هاي در هم اطرافيان نشان دهنده كار بد شما ست اما خيلي از مواقع ما كارهاي نيك ميكنيم كارهاي نيكي ميكنيم كه مردم را هم خوشحال ميكنيم اما در واقع درون ما هم  ميداند كار نيك را انجام داديم براي اينكه ديگران ما را بزرگ ببنيد اينجا از طرف مردم بازخورد نداريم مگر فرد روشني باشد كه اشاراتي بكند كه اون موقع هم آدم فكر ميكند اين چه ميگويد همه تائيد ميكنند او نه، در اعمال ظاهري بله ميشود اما در مسائل پيشرفته تر ديگر بازخورد مردم نمی تواند پاسخگو باشد يك موردي كه خيلي بهشش فكر كردم من به تمام نكاتي كه اينجا عنوان ميكنم ساعتها و روزها فكر ميكنم شايد خيلي به درد بخور نبوده اما همان اندك را هم بهش فكركردم و گفتم مروري ميكردم با ذهنم جزوات معرفت را ميديدم ديدم خدا وكيلي يك جمله گفته شده كه جمله من هم نيست هم كساني كه اين راه را رفتند با اين شروع كردن و ادامه دادند گفته اند كساني  كه ميخواهند به معنويتي دست پيدا كنند وادي حقيقتي بپيمايند كه به حقيتي برسند به چهار چيز توجه كنند كم بخورند، كم بخوايند، كم گفتگو كنند و ترك كنند، ما ميگوئيم ترك ياد ترياك و مشروب و... ميافتند اما ترك دامنه بسيار وسيعي دارد به درد شما ميخورد وقتي ميگوئيم  كم بخورند آدميكه كم ميخورد و ولع نمیكند و حرص نميزند مال اندوزي هم نمی كند  وقتي مال اندوزي نكرد از يك سري گناهان به طور كامل جدا ميشود، آدمي كه كم خوابيد اين به معني اين نيست كه يكساعت بخوابيد  به معني آزار دادن جسم نيست بعضيها چهار ساعت تا هشت ساعت به خواب نياز دارند تمام اصحاب طريقت گفته اند سالكيني كه زير  اين محدوده يا بيشتر از اين محدود بخوابند از خط دورند، ناسالمند جسم ناسالم است و جسمي كه آرامش ندارد پرشي نخواهد كرد جز به شياطين سوختگان جن زدگان و الي آخر كسي كه به اندازه خوابيد هم نرمال است در زمان بيداري و آسايش جسميش هم برقرار است .
كم گفتن زباني كه بسته بود بي جا باز نشد از خيلي چيزها دور مي ماند ميدانيد چرا، ميدانيد زبان چرا زياد باز ميشود چون دائم ذهن كار ميكند تا بالاخره دهان را باز ميكند وقتي دهان بستي ذهن هم به سكون ميرسد و ديگر چيزي براي پرگويي نداريد هر چه ميكشم از پر حرفي آدمها ميكشم در همه چيز  نظر ميدهند و استاد هستند ميگويد نظر شما چيست  راجع به فلان چيز البته من نظرم اين است اوايل سعي ميكرد قانعش كنم كه غلط است اما الان نمی کنم تو كه فكر ميكني چه چيزي درست است چرا از من ميپرسي اگر حل كننده اي چرا سراغ من آمدي و جالبترين قسمت ترك  ترك كنید هر آنچه پدر ان  و مادران تان گفتند ميگويد آنها گفتند خدا را بپرست آن را هم ترك كنم وقتي خدا را نمي شناسي چه را ميپرستي تو كه بت ميپرستي خدا بارها گفته من را بشناس و بپرست ترك كنيد هر آنچه كه ديگران به عنوان سنت در حلقتان ميكنند ميدانيد هر چه ميكشيد از دست اين آدمهايي است كه تحت عنوان ادب است احترام است خدا را راضي كن چه را راضي كن همه اينها را ميگوند و شما اطاعت ميكنيد ترك كنيد، حالا خانم آقا حرف بد زدن را ترك كن، اگر نمی تواني اينجا چه ميكني ،اينجا آمدي كه بتواني نمي تواني برو وقت ما را نگير، خانم  خنديدن گفتگو كردن مزاح  را با آقايان انجام دادن گناه است ميگويد ميدانم ولي دست خودم نيست  ترك كن دروغ گفتن را ترك كن هنوز دروغ ميگوئيد به خدا دروغ ميگوئيد اون وقت من هم دروغ ميگويم وقتي از من ميپرسند ميگويم آدم خوبي است اين حرفها به او نمي چسبد اما ميچسبد تا امروز غرورت اجازه نمی داد به همسرت بگويي چه قدر براي من مهمي تركش كن خانم آقا تركش كن  خيلي از جوانان گله مندند كه محبت پدر و مادر را ندارند در حاليكه در ناز و نعمتند چون پدرانشان و مادرانشان به اين پدرها و مادرها آموخته اند به بچه ها زياد رو ندهيد تعريفشان نكنيد از خط خارج ميشوند تا كي ميخواهي با الگوي بقيه كار كني خودت الگو نداري اگر به يك الگوي صحيح نرسيدي چه قدر ما بگوئيم عترت پيغمبر اهل بيت پيغمبر الگوي شما چرا مطالعه نميكنيد هر که ميتواند اين چهار تا را  اجرا كند مطمئن باشد موفق ميشود اگر در جا ميزنيد خدا به دادتان برسد ببنيد در كدامیک درجا ميزنيد اكثرا در ترك و كم گفتن در جا ميزنيد حال در كم خوردن و كم گفتن بهترند.
من امروز يك بند از چارچوبم كه مشترك است با افراد خانواده ام دوستانم و هم افرادي كه بيرون هستند اين است من به شما حرف بد نميزنم كلمه توهين آميز نميزنم  نمی خواهم بشنوم شما حق نداريد جلوي من بگوئيد نزديكانم  تا آدمهای دور من متعهدم به شما حرف بد نزنم حق من است نبايد جلوي من حرف بد بزنيد وگرنه شاكي ميشوم  نه جلوي من و نه هيچ جا و به هيچ كس ديگري حرف بد نزنيد اگر فكر ميكنيد حقي به گردن شما دارم در هیچ محضري حرف بد نزنيد شما هميشه در محضر خدائيد هر لحظه هر لحظه هر لحظه حرف بد شامل غيبت و دروغ هم ميشود من را عفو كنيد به بزرگواري  خودتان شما را تا جلسه آینده به خدای بزرگ میسپارم یا علی مدد.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید