منو

جمعه, 28 مرداد 1401 - Fri 08 19 2022

A+ A A-

جلسه دوازدهم مبانی معرفت امام عصر عج الله تعالی فرجه الشریف

 بسم الله الرحمن الرحیم


دنباله صحبت هاي شبهاي گذشتمون ، انسان كامل خليفه خداست . چرا ؟ چون در قرآن خوانديم ، كه خداوند به ملائكه فرمود : من مي خواهم در روي زمين جانشيني قرار دهم و در ادامه فرمودند كل اسماء را به آدم تعليم نمودم .  در واقع خداوند به ملائكه با اين گفتگو و پرسشي كه از آدم و پرسشي كه از ملائكه كرد نشان داد كه آدم ظرفيت پذيرش تمام اسماء الهي را دارد.  در ارتباط با آيه خلقت و اين گفتگو علماء و علي الخصوص علامه طباطبائي (عليه الرحمه) بحث مي كنند و مي فرمايند كه مقام خلافت الهي به آدميت داده شد ، خلافت مقام آدميت است . خوب دقت كنيد ، خلافت مقام آدميت است و اين را يك مقام حقوقي ميدانند نه يك مقام شخصي. فكر مي كنم وكلاي ما مي گويند حقوقي و حقيقي نه  ؛ من گفتم حقوقي و شخصي چون علامه هم چنين فرمودند . يعني تعليم كل اسماء صرفاً براي شخص حضرت آدم نبود درست است كه در قرآن بحث روي حضرت آدم است . اسماء به آدم آموخته شد اما ايشان مي گويد تعليم كل اسماء صرفاً براي شخص حضرت آدم نبود . ملائكه هم صرفاً مأمور به سجده به شخص حضرت آدم نبودند . چرا ؟ دليل : شيطان وقتي بر آدم سجده نكرد ، طرد شد ، ميدانيد ديگه ، ديگه هر قصه قرآني را نداني اين يكي را خوب ميداني . شيطان وقتي به آدم سجده نكرد طرد شد از بارگاه الهي ؛ وقتي طرد شد نگفت كه من مهلت مي خواهم تا سر راه اين آدم بنشينم اين را از راه به در كنم . دشمني و گمراه كردن فرزندان آدم را پيشه خودش كرد . سوره اسراء آيه62 مي خوانيم " شيطان به پروردگار خودش گفت: به من بگو آيا اين همان است كه بر من برتري دادي (آدم را نشان مي دهد ) اگر تا روز قيامت مهلتم دهي قطعاً نسل او را افسار ميزنم جز اندكي . شيطان به من افسار مي زند مگر من حيوانم . خب وقتی از انسانيت بو نبرم چي هستم ؟ شيطان مي گويد، من نمي گويم . اين كلام قرآن است. مي پرسد كه اين همان است كه تو به من برتري دادي ؟ جلو خدا مي پرسد . اگر تا روز قيامت مهلتم بدهي قطعاً نسل او را افسار مي زنم جزء اندكي را . جزء آنهايي كه حاضر نيستند گردن به افسار بدهند چون فكر مي كنند مقام آدميت دارند . پس معلوم مي شود فرزندان حضرت آدم هم چون در مقام آدميت هستند مورد دشمني شيطان قرار دارند ، پس ما چي هستيم ؟ آدم . نه آن آدمي كه تا به امروز مي گفتيم ، به معناي كلمه واقعي و حقيقي آدم . شيطان هم دشمن آدميت است . ملائكه بر عكس شيطان با همه وجود به آدميت سجده كردند يعني ملائكه به مقامي سجده كردند كه اين مقام به طور كامل در اختيار ائمه معصومين است ، انبياء كه جاي خود دارند . امروز امام زمان (عج) صاحب آن مقام است . نام مبارك آقا آمد پاشيم يك اداي احترام بكنيم . ملائكه سجده گذار به اين مقام فرمانبردار ، به اين مقام بزرگ بودند و خودشان هم فرمانبر اين مقام بزرگ هستند . ملائكه هر كدام يك بعدي از حقايق عالم را دارا هستند . يكي در مقام علم ، يكي در مقام حيات ، يكي جلوه اسم مصور خداوند است ولي هيچكدامشان به تنهايي جامع همه اسماء الهي نيستند به همين دليل هم نمي توانند خليفه خدا باشند و تمام اسماء الهي را ظهور بدهند . آخه خليفه خدا ساده نيست كه. اين مقام ، مقام افتخاري همينجوري نيست كه دادند به آدميت يا به حضرت آدم كه . اين وجود بايد جلوه گر همه اسماء الهي باشد . من هم آدمم ، شما هم آدمي ،او هم آدم است ، او هم آدم است ،كداممان حتي يك دانه اسم را جلوه داده ايم تو جامعه؟ خدا وكيليش ديگه يك ذره فكر كنيد . اين انسان كامل است كه جامع ومظهر همه اسماءحسني حق است . خب ، انسان جامع اضداد است يعني در خودش چي دارد ؟ ضد و نقيص دارد مثلاً مهرباني دارد ،خشم هم دارد . درست است ؟ هر دوتاش در انسان جمع است . خداهم جمع اضداد است در جايي او را مي ناميم به نام صفت رحمان و رحيم ، جايي اورا به نام جبار ، قهار . خداوند هم جميع اضداد است پس خليفه خدا هم بايد جمع اضداد باشد . در حالي كه ملائكه به تنهايي مظهر همه اسماء نيستند به همين دليل اگر من و شما بخواهيم آدم بشويم كمك ملائكه به تنهايي كافي نيست . كل ملائك عالم بالا را بايد به خدمت بگيريم چون هر كدامشان يك صفت را مي خواهند جلوه بدهند . چند تا ملائك مي خواهيم در خدمت داشته باشيم ؛نمي شود . چون ملائكه يك بعدي و يك جهتي هستند . حتي ملائك مقرب مثل حضرت عزرائيل ، حضرت عزرائيل صفت قابض الهي را دارد ، قبض كننده . حضرت اسرافيل صفت احيا واماته دارد اما انسان كامل همه صفات الهي را دارد پس اگر كسي بخواهد با جميع اسماء الهي آشنا بشود و خدا رابا جميع اسماء الهيش عبادت كند بايد به انسان كامل نزديك بشود كه حامل همه اسماء الهي است . ببينيد از همه طرف دارم بررسي مي كنم ها كه نياز شديدتان رابه امام زمانتان احساس بكنيد . اگر امروز امام زمان (عج)ظاهر نيست چون من و شما هنوز آن نياز را درك نمي كنيم اگر درك پيدا كنيم آنوقت ظاهر مي شود . حالا از يك منظر ديگر نگاه كنيم . گفتيم خداوند فيضش را از طريق انسان كامل به همه مخلوقات عطا مي كند. اگر آنهايي كه اولين جلسات با من بودند چندين جلسه پيش  به خاطر بياورند گفتيم مثل مقام نفس شما در تن شما يادتان است يك جلسه راجع به فقط اين صحبت كرديم ؟ نفس من و شما از عالم ملكوت و از عالم عقل حقايق را مي گيرد و در بدن ما جاري مي كند وقتي قلب از شرك و اخلاق رذيله كنار بماند نور ملكوت بر عقل جلوه مي كند ؛ از طريق عقل به زندگي ما جاري مي شود . نفس ما فكر و انديشه اش را از عالم غيب مي گيرد مگر اينكه شيطان و هوسها در اين قلب رخنه كرده باشد و نفوذ كرده باشد پس همانطور كه نفس ما واسطه فيض بين غيب و بدن ماست ،امام زمان (عج) هم واسطه فيض بين حضرت حق وكل عالم است . در بحار الانوار جلد شانزدهم روايتي است كه پيامبر فرمودند : "كنت نبيا و آدم بین الماء و الطين" . يعني من پيغمبر بودم در حالي كه حضرت آدم هنوز بين آب و گل بود. يا حضرت علي (ع) فرمودند : " كنت وصيا و آدم بین الماء و الطين " يعني بعد از ايمان به پيغمبر وصي آن حضرت شدم وقتي كه حضرت آدم هنوز بين آب و گل بود . اين روايات حكايت از اين مي كند كه مقام پيامبر اكرم (ص) و ائمه فوق خلقت اين دنياست . اصطلاحاً به اين مقام مي گويند مقام نور عظمت . در اصول كافي جلد دو آمده امام صادق (ع) فرمودند : " ان الله خلقنا من نور عظمته " يعني خداوند ما را از نور عظمتش آفريد. كلام من نيست ، دقت كنيد .مقام نور و عظمت پيغمبر و ائمه غير از جسم و بدن و نفس آنهاست . كلاس معرفتتان هم هست دوباره بر نمي گردم روي اينها دو تايش باهم دارد گفته مي شود . مقام نور و عظمت پيغمبر و ائمه غير از جسم و بدن و نفس آنهاست . نفس پيامبر و امام از مادرشان شروع مي شود. همين جاست كه ملاصدرا در اين رابطه مي گويد : " النفس جسمانيه الحدوث روحانيه البقاء" يعني نفس در بستر عالم ماده پديد مي آيد يا به عبارت ديگر وجودش از شكم مادر شروع مي شود ولي به حالت روحاني براي هميشه باقي مي ماند . اما مقام نور عظمت همان چيزي است كه پيغمبر فرمودند . پيغمبر فرمودند :" اول ما خلق الله نوري " يعني اولين چيزي كه خدا خلق كرد نور من بود . درروايت ديگري از ائمه اطهار مي خوانيم :" كلنا  واحد من نور واحد " يعني همه ما نور واحدي هستيم . در روايت ديگري باز به دنبال اين كلام كلنا مي خوانيم ؛ " كلنا محمد " يعني همه ما نور واحد و همه ما نور محمد (ص) هستيم . سند صحبتم بحار الانوار جلد بيست و شش ، جلد بيست و يك .براي درك اين روايات بايد زحمت كشيد ، پيدا كردنشان ، خواندنشان ساعتي ، فهميدنشان عمري . براي در ك اين روايات بايد زحمت كشيد و صداقت به خرج داد ولي اگر نمي توانيم بفهميم لااقل سكوت كنيم نه اينكه انكار كنيم . وقتي كسي ظرفيت اسرار آل محمد (ص) نداشت براي آن نبايد گفت . مرحوم كليني در اصول كافي جلد يك آورده است كه سدير مي گويد من و ابو بصيربا حضرت امام صادق (ع) رو به رو شديم درحالي كه ايشان ناراحت بودند ، ناراحت بودند از اينكه مردم گمان مي كردند حضرت علم غيب دارند . ايشان فرمودند جزء خدا هيچكس علم غيب ندارد . امام مي گويد ، حالا ببيند چقدر آدمها هستند كه چه گنده گنده فكر مي كنند. حضرت ديدند كه مردم عامي مي گويند كه شما علم غيب داريد ناراحت بودند كه چرا اين صحبت را مي كنند . سدير مي گويد ما هيچ نگفتيم و دنبال حضرت راه افتاديم وقتي كه از جمعي كه بودند دور شديم و در خلوتي قرار گرفتيم خدمت امام عرض كرديم : فداي شما شويم ما كه مي دانيم حقاً شما علوم بسيار فراواني را دارا هستيد . حضرت فرمودند :آري  آن علمي كه باعث شد  آصف بن برخيا تخت بلقيس ملكه صبا را از يمن به خدمت حضرت سليمان بياورد آن علم قطره اي است در مقابل اقيانوس علم ما . دقت مي كنيد ، ائمه اطهار در مقابل مردم عادي كه نمي توانند مقام امام را درك كنند و امام را در حد يك بدن و يك روح مي شناسند شما هم اگر فقط اينقدر مي شناسيد بيشتر از اين پيش نرويد . امام را فقط در حد يك بدن و يك روح مي شناسند هرگز از حقيقت خودشان سخن نمي گويند . اين حقيقت كدام است ؟ همان مقام آدميت كه بر امام زمان (عج)در هر دوره اي بخشيده شده است . حتي معترض مي شوند كه كسي اسرار ما را فاش نكند. ما هم بايد اينطوري رفتار كنيم اما واقعاً نبايد سدير و ابو بصير ها بشويم آنقدر گنجايشمان بالا برود كه بتوانيم اين حقيقت ها را بشنويم ، پذيرايش بشويم ، لايق كشف اسرار باشيم تا از فيض آگاهي محروم نشويم . وقتي نمي داني از آگاهي بويي نبرده اي . وقتي مقام امام را از بحث بدن در دنيا نتواني تفكيك بكني بويي نبرده اي . خب چكار كنيم پس ؟ هر دردي بايد درماني داشته باشد. پس چكار كنيم ؟ قدم اول جسم و جانمان را از هر آلودگي پاك كنيم تا فضاي سالم و مطهري براي ريزش علوم معرفتي به وجود بيايد . علوم معرفتي در جهان مي دانيد كه هميشه در حال ريزش است ، هميشه در حال ريزش است ، همه بيست و چهار ساعت شبانه روز در حال ريزش است . چقدرشما بيداري ؟ و چقدر شما زير اين ريزش دوام مي آوري ؟ نشنيديد بارها عرض كردم خدمتتان ، مسئله اي را نگاه مي كنم يك ذره جلو مي روم هول مي كنم و برمي گردم . خودم را مي گويم از شما كه مايه نگذاشتم كه چرا ؟ چون بايد اين كاسه بزرگتر بشود . كاسه اي كه به اندازه يك ليوان آب مي گيرد خب بخواهند تويش يك ديگ آب بريزند هول دارد ديگر. مي خواهيد اين ظرفها را بزرگتر شان كنيد ؟ بزرگ كردن اين ظرفها يك راه بيشتر ندارد هر چه مي تواني بساب و تميزشان كن . كتاب نمي خواهد ، علوم مختلف نمي خواهد ، عربي بداني نمي خواهد ، انگليسي بداني نمي خواهد ، بروي تو فلان ده دور دست فلان پير را ببيني نخواهد ، اون را هم نمي خواهد . بروي پير را ببيني چي ؟ چكاركني ؟ ازش ياد بگيري . خب اين هم كه گفته شد ،كتاب خدا و كلام ائمه هم هست خب ازش بهره ببر . مي روي ازش فيض ببري ؟فيض امام زمانت در تمامي ايام و ساعات بر تو جاري است . كجا مي روي ؟ كجا مي روي ؟ همين جا باش . يار در خانه ما تشنه لبان مي گرديم . امام زمانمان علوم و اسرار جهان هستي را بر اين جان ما جاري مي فرمايد . و شناخت و درك وجود مبار ك امام زمان (عج)و چگونگي ظاهر شدنشان تو اين عالم و بهره بردن از عالم امام زماني را فقط و فقط با پاك كردن اين ظرف هاي آلوده وجودمان مي توانيم به دست بياوريم . مي گويد چگونه اين ظرفها را تميز كنم ؟ از همين حالا با خودت تصميم بگير كه هر فعلي كه داراي اشكال است مي گذارم كنار . هر تفكري كه داراي اشكال است مي گذارم كنار. اصلاً قبولش نمي كنم و سراغش نمي روم . سيم ظرفشويي نمي خواهد ، اسكاچ هم نمي خواهد ، تايواني ، كره اي و زاپني هم نمي خواهد . فقط همين يك قدم . يادمان باشد كه امام فرمودند هر چيزي را بر هر كسي نگو . حالا از اين به بعد اگر ازم سؤال كنيد ديگه جواب نمي دهم ، تمام شد . مگر از عام بترسي كه سخن فاش كني . اينجوري هم نيست كه حرف نزني ، بايد حرف هم بزني . مي گويد اگر از عموم مردم كه دورت هستند مي ترسي كه حرفي را فاش كني.                                                                                                                                         
اگرازعام بترسي كه سخن فاش كني             سخن خاص نهان در سخن عام بگو      
آنهايي كه دنبال يك چيزي آمده بودند امشب اين بيت را مي خوانند اگر فهميدند و بردند ، بردند اگر نفهميدند بايستند تا نوبت بعدي اتوبوسمان بايستد .                                                                                                                                                    
اگر از عام بترسي كه سخن فاش كني              سخن خاص نهان در سخن عام بگو
ور از آن نيز بترسي هله چون مرغ سخن             دم به دم زمزمه بي الف و لام بگو       
دانستي چي گفتم ؟" اگر از عام بترسي كه سخن فاش كني" ؛ اين مال كساني كه يك ذره چيز ميز مي دانند . من هم گول همين ها راخوردم . مي دانم بعد مي گويم كه نگم ، بعد مي گم حيفه بايد بگم ولي خب آدم گير مي افتد .                                                                 
اگر از عام بترسي كه سخن فاش كني             سخن خاص نهان در سخن عام بگو
من سخن خاص امشب در سخن عام گفتم . گفتم مگر امام زمان (عج)نمي خواهي ، مگر امام زمان (عج)نمي خواهي سر كوي ما نشسته است . چكار كنم ؟ اين قدح جانت را يك ذره دستمال بكش تميز كن . همين . هر خوراكي را نخور ، هر حرفي را نزن هر انديشه اي را نكن ، هر چيزي را نگاه نكن ، به هر چيزي گوش نده . سخن خاص نهان در سخن عام گفتم . ببينم چقدرش را گرفتي . ور از آن نيز بترسي . به من مي گويد. مي گويد اگر مي ترسي ديگه اينجوري هم بگويي كه گاهي اوقات ديگه مي ترسم .                                                                        
ور از آن نيز بترسي هله چون مرغ سخن             دم به دم زمزمه بي الف و لام
برو ببين زمزمه بي الف لام چيست ؟ داريمش . برو پيدايش كن خب . بعد براي من هم بياوريد. سخن امشبمان هم به پايان رسيد . عنقريب چشممان را به هم بزنيم باز كنيم عاشوراهم رسيده تمام شده ديگه با هم كلامي نداريم سوم امام داريم ، شب هفت امام  داريم ديگه حرف نداريم با همديگر تا اربعين . اما خدا وكيليش اگر از اين ايام استفاده نكني و يك قدم به سوي امامت بر نداري مديوني . مديوني . چرا ؟ من پا بر ندارم ، تو پا بر نداري ، آن يكي هم پا بر ندارد خب آخرش ؟آنوقت اگر من هم يك قدم بيشتر پا بر مي دارم پاي من را كي مي كشه ؟ تو مي كشي . من هم از ظهور امامم بهره نمي برم . آنوقت حلالتان نمي كنم . شنيدند به نظر شما ؟ بعيد مي دانم نصف جمعيت نشنيدند . نبايد بشنويد چون بالاخره يك عده اي بايد اوت بشوند . رك ، يك عده اي بايد اوت بشوند ، اوت شده ها آنهايي هستند كه نشنيدند، اوت شده ها كساني هستند كه بالاخره مجبور شدند به يكي توجه بكنند ، ملاحظه اين را بكنند ، به اين لبخند بزنند ، به اين يك كلامي بگويند پريد . هله چون مرغ سخن دم به دم بي الف و لام ، بي الف و لام چي بود ؟ من گفتم بي الف و لام را ولي قول مي دهم يك نفر هم نفهميد . چكار كنم ؟ چي بگويم ديگر ؟اگر كافي نيست من ظرفيتم بيشتر از اين نيست . خوش به حال شما كه من گيرتان افتاده ام . برويد ببينيد كه چكار كرديد كه من گيرتان افتادم ؟ شيطان همه جا پايش هست . من بارها گفته ام قبل از شروع مجلس عود بسوزانيد ولي سوزاندن عود هم خيلي جاها اثر ندارد . انسانهاي روي زمين پرده هاي ورود شياطين را به حريمشان پاره كرده اند از كي ؟ از آن وقتي كه حيا را فروختند . حيا خيلي وقت است كه فروخته شده است . صاحبان حيا ، حيا را بردند . حيا فروخته شد ، پرده ها پاره شد ، پرده ها پاره شد شياطين وارد شد ، شياطن وارد شد شيطان كارش اين است مغلطه كردن ، شلوغ كردن . انسان بسيار عجول و شتابزده و اهل تنوع دم به دم چرخ مي خورد تا وقتي كه كله ات نمي تواند ثابت يكجا بايستد و به يك چيز توجه كند ، حكايت همين است . من حرفم را زدم اين همه وقت يك دانه رشته كلام از دستم در رفت؟ تمامتان هم حرف بزنيد براي من مهم نيست ، ديگه براي من مهم نيست . من ديگه قاطي نمي كنم جريان ذهني ام را چون يك كانال مسثقل زدم تمام شد . بيست تا كانال ندارد مغزم يك كانال مستقيم دارد اين كانال مستقيمم را مثل كندو زنبور عسل كه زنبور هاي محافظ جلوي درش است اگر زنبوري شهد نا مناسب خورده باشد دم در كمرش را مي شكنند نمي گذارند تو بيايد . اين كانال مستقيم من هم محافظ دارد . همه تان حرف بزنيد بي نوشته برايتان حرف مي زنم . هر چه را كه شما انتخاب بكنيد برايتان حرف مي زنم . وقتي كه كاناليزه شدي ديگه انحرافي وجود ندارد . اشفتگي نيست ، به هم ريختگي نيست ، چه خبر است ؟ بچه ها به همتان مي زنند اشتباه مي كنيد . بچه ها مطلق اين وسط اشكالي ندارند . مي خواهيد من حرف بزنم بچه ها  را بنشانم اينجا از سر و كله ام هم بالا بروند و بازي كنند من باز هم حرفم را مي زنم. اشكال در شماست نه در بچه ها مرغ هوس دائم در كله تان بالا و پايين مي پرد . حالا امشب وقتي اشعار عجل علي ظهوره را مي خوانيد ، بخوانيد ولي سر ها را هم پايين بياندازيد . جمع شديم مبحث امام زمان (عج)را بررسي كنيم ، بفهميم . راجع به امام زمان (عج)اين همه نكته كه گفته شده تا حالا شنيده بوديد؟ ، خدا وكيلي تا حالا شنيده بوديد ؟ شايد بعضي ها هم شنيده بوديد آيا فهميده بوديد ؟ اين يكي را نفهميده بوديد . عنايت كرده بهتون ديگه بابا . گفت اين جمع تو اين حسينيه هي داد ميزنند من را صدا مي كنند نمي شود دست اينها را خالي گذاشت كه ، گوشه نگاهي بهشون بكنم . گوشه نگاه را بايد سپاس داشت ، قدر شناخت . تا شبي ديگر ، تا ديداري بعد به اميد اينكه براي ديدار همه وجود ما اينجا ساكن بشود و بخشي از آن اينور و آنور در حال دو و دو نباشد تا همه را درك بكنيم اجماعاً صلوات.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید